Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

iwell
22:16
9849 0081 500

July 05 2015

12:00

June 19 2015

iwell
11:43
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true

May 25 2015

iwell
19:18
i'm surrounded by idiots

May 19 2015

iwell
10:19
8915 a6fd
Królowa jest tylko jedna ! :)
Reposted fromsaaabi saaabi viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 16 2015

iwell
20:48
5274 e081
Reposted fromkaiee kaiee viasasorizanoko sasorizanoko

May 11 2015

iwell
22:21
7113 8729 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKaroDred KaroDred

May 05 2015

iwell
19:31

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaM-M M-M

April 28 2015

iwell
21:15
Reposted fromfungi fungi viasasorizanoko sasorizanoko

April 22 2015

18:43
mother-fricking-sorcerer:
Did you just make a character selection menu out of plastic cups???
Soup needs more of this

April 02 2015

iwell
18:08
Czasami niektórych trzeba sobie odpusic. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy..
Reposted fromSalute Salute viakonwalia konwalia

March 22 2015

iwell
20:51
Reposted fromoll oll viaKaroDred KaroDred
12:00

March 21 2015

iwell
14:03
9313 ff92 500
Reposted fromrol rol viadarshan darshan

March 19 2015

09:23
9805 bd7f 500

awwww-cute:

Elephant orphanage

Reposted frombochinohito bochinohito viaplokin plokin

March 16 2015

iwell
20:44
Ogólnie to chyba chodzi o to, że po prostu boje się momentu, w którym stwierdzisz, że jestem taka nieidealna, że mam tyle wad, niedoskonałości, cechy które Cie denerwują. Że bez make up'u wyglądam brzydko i właściwie to niczym nie powalam. Że dookoła jest tyle świetnych, mądrych, ambitnych i do tego pięknych, seksownych dziewczyn, które pewnie mógłbyś mieć. Że po prostu zawsze będzie ktoś lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, ciekawszy, seksowniejszy, zgrabniejszy. A ja zupełnie nie mam sił ani predyspozycji żeby z tym/nimi walczyć.

— anonnymus
Reposted fromheart2heart heart2heart viatake-care take-care

March 05 2015

iwell
11:05
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny

March 04 2015

iwell
16:32

March 01 2015

12:00

February 26 2015

iwell
22:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl