Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2014

12:00

November 07 2014

iwell
18:03

November 02 2014

12:00

October 31 2014

iwell
20:34
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs vialabellavita labellavita

October 25 2014

iwell
20:21

October 23 2014

iwell
14:32
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna vialabellavita labellavita

October 22 2014

iwell
09:28
Nie jesteś byle jaką dziewczyną. Jesteś cudowna, ładna, rezolutna, ogarnięta, fajnie się z Tobą przebywa. I dziwne nie jest, że chłopaki to widzą i się starają o Twoje względy. Oczywiście nie popadaj w samouwielbienie, ale rozumnie korzystaj z tego, i perfidnie wykorzystuj swoją przewagę (w granicach rozsądku). To doda pewności siebie, i sprawi, że wszyscy mówią "wooow" na Twój widok. A Ty w środku dalej jesteś tą słodką, skromną i kochaną osobą. Staraj się trzymać mocnych stron i je ukazywać. Nie wstydzić się ich, nie negować, ale zachowywać się trochę tajemniczo, niedostępnie. Właściwie wszystko co robisz, może być mocną stroną, a jak nie jest, to wiesz o tym tylko Ty. Nie pokazuj tego, spraw, aby wszyscy myśleli, że jest odwrotnie, że nie masz słabych stron. Osobom, które kochasz, podaruj miłość. To jest recepta na najszczęśliwsze życie dla Siebie, i dla osób Ci bliskich.
— M. 16.10.2012r. / Minęły dwa lata. Czas zacząć żyć na nowo. Bez Ciebie.

October 19 2014

12:00

October 15 2014

iwell
14:19
Be careful - amazing picture! More at the link below.

October 12 2014

12:00
iwell
07:15
0717 b115 500
Reposted fromblueberry77 blueberry77 viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 30 2014

iwell
21:30
happines is just being with you <3
Reposted fromweightless weightless viatake-care take-care

September 28 2014

12:00

September 24 2014

iwell
08:06
6185 3333

September 22 2014

iwell
13:28
5999 56de
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaKaroDred KaroDred

September 21 2014

iwell
17:39
4172 6785
Reposted fromClary Clary
12:00

September 20 2014

iwell
16:36

September 14 2014

12:00

September 13 2014

iwell
15:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl